Lọc tìm kiếm

Bài đăng trên blog mới

Chưa có bài đăng blog nào được hoàn thành. Hãy là người đầu tiên đăng ở đây.

Lưu trữ Blog

Chưa có bài đăng blog nào được hoàn thành. Hãy là người đầu tiên đăng ở đây.

Giải pháp tổng thể quản lý dự án

Các cán bộ dự án có toàn quyền kiểm soát tất cả các hoạt động của dự án/chương trình. Các chức năng cốt lõi bao gồm hệ thống quản lý đầu việc, cột mốc, diễn đàn thảo luận, quản lý thời gian, quản lý tài liệu dự án. Ngoài ra, cán bộ dự án có thể bổ sung rất nhiều tính năng cao cấp khác (miễn phí và có phí) qua các ứng dụng bổ sung. Điểm mạnh nhất của giải pháp là hệ thống giao tiếp chéo giữa các cán bộ dự án cực kỳ linh hoạt. Điều này thực sự có ích với họ vì 80% thời gian của cán bộ dự án được dành cho việc giao tiếp và trao đổi thông tin. 

Thành viên [K]

Không có thành viên tìm thấy phù hợp với quy định chủ.

Tin tức mới